مدل های یادگیری ماشین

2
288
مدل های یادگیری ماشین
مدل های یادگیری ماشین

مدل های یادگیری ماشین

در مطلب پیشین با تعریف هوش مصنوعی، مفهوم یادگیری ماشین و الگوریتم آشنا شدیم. در این مطلب به بررسی برخی مدل های یادگیری ماشین خواهیم پرداخت و به بررسی این مدل ها و تعریف آنها می پردازیم.

یادگیری ماشین تحت نظارت

در این سناریو، برنامه کامپیوتری با داده‌هایی برچسب‌دار تغذیه می‌شود. برای مثال اگر بخواهیم با یک الگوریتم مرتب سازی تصاویر، عکس‌های دخترها و پسرها را تشخیص دهیم، عکس‌های دخترها با برچسب دختر و عکس‌های پسرها با برچسب پسر به کامپیوتر معرفی می‌شوند. این عکس‌ها به عنوان مجموعه‌ای از داده‌ها برای آموزش کامپیوتر به کار می‌روند و برچسب‌ها تا زمانی که برنامه قادر به تشخیص با نرخ قابل قبولی باشد در جای خود باقی می‌مانند.

یادگیری ماشین نیمه نظارتی

در این نوع، تعداد محدودی از عکس‌ها شامل برچسب می‌شوند. برنامه کامپیوتری از الگوریتمی استفاده می‌کند تا بهترین حدس خود را برای تشخیص عکس‌های بدون برچسب ارائه دهد و سپس داده‌ها برای تمرین به برنامه بازگردانده می‌شوند؛ سپس دسته‌ای دیگر از عکس‌ها با تعداد کمی برچسب به برنامه داده می‌شوند. این یک فرایند تکرار شونده است و تا رسیدن به نرخ مناسبی از پاسخ‌های درست ادامه می‌یابد.

یادگیری ماشین بی‌نظارت

یادگیری ماشین بی نظارت از دو الگو پیروی میکند : الگوریتم خوشه بندی و الگوریتم وابستگی

این شیوه از یادگیری ماشین شامل هیچ برچسبی نیست. به جای آن، برنامه به شکلی تصادفی انتخاب عکس‌های دخترها و پسرها را با استفاده از یکی از دو الگوریتمی که در ادامه توضیح داده می‌شود انجام می‌دهد. اولین الگوریتم خوشه‌بندینام دارد و اشیا را بر اساس ویژگی‌هایی از قبیل بلندی مو، اندازه فک، محل قرارگیری چشم‌ها و… گروه‌بندی می‌کند. الگوریتم دیگر وابستگی نام دارد که برنامه به کمک آن قوانینی شرطی بر اساس شباهت‌هایی که می‌یابد می‌سازد. به عبارتی دیگر، برنامه الگویی در میان عکس‌ها می‌یابد و آن‌‌ها را بر همان اساس مرتب می‌سازد.

آینده امنیت هوشمند با دوربین LightHouse
مطلب مرتبط

یادگیری ماشین تقویتی

بازی شطرنج یکی از بهترین مثال‌ها برای تشریح این نوع الگوریتم است. برنامه کامپیوتری قوانین بازی و این که چطور بازی کند را می‌داند و مراحل را طی می‌کند تا بازی را به پایان برساند. تنها اطلاعاتی که در اختیار برنامه قرار می‌گیرد نتیجه برد یا باخت بازی است. سپس برنامه به بازی ادامه می‌دهد و حرکات موفق خود را ثبت می‌کند تا بالاخره موفق به پیروزی شود.

منبع: Zoomit

2 دیدگاه

ارسال یک دیدگاه