زبان برنامه نویسی Parasail: IOT

0
6423

با درود به شما همراهان ارجمند

در این مقاله نیز به بررسی یکی دیگر از زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده در حوزه اینترنت اشیا خواهیم پرداخت.

۸- زبان Parasail : اگر یکی از اهداف شما اپلیکیشن اینترنت اشیا با پردازش های موازی است، زبان Parasail میتواند انتخاب شما باشد. پیش از آغاز برنامه نویسی یک اپلیکیشن اینترنت اشیا، بسیار مهم است که مفهوم برنامه نویسی همزمان و برنامه نویسی موازی را کاملا بدانید. Syntax زبان برنامه نویسی Parasail بسیار مشابه Java ، #C و Python  است. این زبان، یک زبان قابل کامپایل و شی گرا است. برای اپلیکیشن های اینترنت اشیا که بسیار به کدهای یکپارچه موازی وابسته هستند، Parasail بهترین گزینه است. در زیر برای دانستن بیشتر به مفاهیم برنامه نویسی همزمان و برنامه نویسی موازی خواهیم پرداخت.

– برنامه نویسی همزمان: برنامه های همزمان آنهایی هستند که اجازه میدهند تا چندین عملیات، بصورت همزمان  اجرا و execute شوند. سلسله مراتب عملیات ها بر مبنای سلسله مراتب نرم افزار خواهد بود اگرچه این عملیات ها ممکن است با هم تداخل داشته باشند.

– برنامه نویسی موازی: در برنامه نویسی موازی، عملیات ها بصورت موازی اجرا میشوند و همپوشانی آنها میتواند به پیشرفت خروجی منجر شود. Parent task به زیر دسته های Child task تقسیم بندی میشوند و این child task  ها بصورت موازی اجرا میشوند برای اجرای سریعتر Parent task

زبان برنامه نویسی GO : IOT
مطلب مرتبط

ارسال یک دیدگاه