اینترنت اشیا vs هوش اشیا

0
390
اینترنت اشیا vs هوش اشیا
اینترنت اشیا vs هوش اشیا

اینترنت اشیا vs هوش اشیا

همه ما مفهوم و واژه “اینترنت اشیا” که روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکند را شنیده ایم. واژه ای که با گسترش حساسیت حسگرها در ابزارهای روزانه ما، جای خود را بیشتر و بیشتر در زندگی روزمره باز کرده اند. این حسگرها بطور بلادرنگ و Realtime درحال انتقال اطلاعات هستند و جهان بطور فزاینده ای به اینترنت اشیا وابسته شده است.

چطور میشود اگر این واژه را کمی فراتر ببریم؟ چه میشود اگر به جای اینترنت اشیا، مفهوم جدیدی با نام هوش  اشیا Intelligent of things  را گسترش دهیم؟

هوش اشیا (Intelligence of Things) چیست؟

یکی از مفاهیمی که با واژه اینترنت اشیا گره خورده است، مفهومی است با نام هوش اشیا که از آن با نام Intelligence of things یاد میشود و به این مفهوم است که هوشمندی اشیا در کنار نحوه ارتباط اینترنتی آنها قرار گرفته و یک اکوسیستم هوشمند از اشیا مرتبط را ایجاد مینماید.

هوش اشیا جایی است که اینترنت اشیا و هوش مصنوعی با هم ترکیب میشوند. آینده هوش مصنوعی بدون گسترش آن در دنیای اشیای جهان، نامفهوم خواهد بود. با ادغام و ترکیب این مفهوم با اشیای بی جان، جهان به نوعی زنده خواهد شد. به این ترتیب که در کنار نحوه ارتباط اشیا با یکدیگر که اینترنت اشیا آن را برطرف میکند، هر یک از اشیا، از یک هوش نسبی برای انتقال نوع داده مورد نیاز برای این اکوسیستم بهره میبرد.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
مطلب مرتبط

هوش، اساسا جهانی را ایجاد می کند که به طور فزاینده ای به ما می گوید که ما در این جهان چگونه زندگی میکنیم و چگونه اشیایی که ما با آنها در ارتباط هستیم، میتواند بواسطه هوشمندی و انتقال داده ها، باعث راحتی زندگی ما شوند.

این مفهوم، به طور فزاینده ای ذهن ما را به جهان متصل می کند و به عنوان جهان شروع به صحبت می کند، تمایز بین خود و جهان شروع به ناپدید شدن و فضای خارجی، دنیای خارجی به طور فزاینده ای شروع به احساس گسترش و گسترش ذهن و یا گسترش آژانس ما که به دنیای قابل پیش بینی تبدیل خواهد شد.

“دنیایی که می خواهد قبل از اینکه ما می خواهیم، دنیایی از سرنوشت، دنیایی که در آن چیزی را دنبال می کنیم، چیزی را می بینیم که چیزی را می خواهیم و چیزی را پیدا می کنیم و سپس آن را تجزیه و تحلیل می کنیم، آنچه که پیدا کردید بیشتر به نیازهای شما، دنیایی که زنده است، جهان است که هوشمند است “

این جوهر سحر و جادو است؛ زیرا ما تمام داده ها و AI را به سنسورها و دنیای اشیاء روزمره می پردازیم و بنابراین ما جهان، هوش ذات را تولد می دهیم. ذهن به طور کامل خود را درون بیرون می کند. ما در حال تبدیل شدن به تراکم تخیل انسان، گره های مغز ما، نورون ها در جهان فرو می ریزد و ما سیاره را در ذهن و داده ها پنهان می کنیم

بطور مثال، تصویری از ارتباط اینترنت اشیا و هوش مصنوعی که با نام هوش اشیا یا Intelligence of Things مطرح میشود، یک رستوران  است که در آن نورپردازی، موسیقی، دکور، درجه حرارت، رطوبت و حتی بویایی بازخورد از پوشیدنی های متصل به مشتریان کنترل می شود. یا یک سالن موسیقی که در آن موسیقی و نورپردازی توسط جنبش و بازخورد بیوگرافی رقاصان کنترل می شود.

شروع به کار یادگیری ماشین
مطلب مرتبط

ارسال یک دیدگاه